Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Hà Văn Thạnh trong 12:44:33 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16904Tiêu đề: Giao thoa Ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:44:33 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
Đăng lai bài này cho thành viên HTuan. do mới nên giúp đỡ

Các thầy và các bạn giải giúp em câu này ạ (ngoài cách thử từ đáp số)

    Bài 23.
    Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1=0,42μm;λ2=0,56μm và λ3;λ3>λ2. Trên màn trong khoảng giữa vân sáng trung tâm đến vân sáng tiếp theo có màu giống màu vân trung tâm , ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng λ1;λ2. 3 vạch sáng là sự trùng nhau của λ1;λ3,. λ3 là?
    A. 0,6μm    B. 0,76μm    C. 0,65μm    D. 0,63μm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa Ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:58:04 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
Đăng lai bài này cho thành viên HTuan. do mới nên giúp đỡ

Các thầy và các bạn giải giúp em câu này ạ (ngoài cách thử từ đáp số)

    Bài 23.
    Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời 3 bức xạ đơn sắc thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1=0,42μm;λ2=0,56μm và λ3;λ3>λ2. Trên màn trong khoảng giữa vân sáng trung tâm đến vân sáng tiếp theo có màu giống màu vân trung tâm , ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng λ1;λ2. 3 vạch sáng là sự trùng nhau của λ1;λ3,. λ3 là?
    A. 0,6μm    B. 0,76μm    C. 0,65μm    D. 0,63μm
gọi vân trùng 3 bức xạ có k1=a, k2=b,k3=c là bậc gần vân trung tâm nhất.
Xét vân 1 và 2: k1/k2=4/3 ==> a = 12 và b=9 (GT nói cò 2 vân trùng 1,2)
Xét vân trùng 1 và 3 tại vị trí trùng 3 ==> [tex]12.\lambda1=c.\lambda3 ==> 0,56<\lambda3=5,04/c<0,76[/tex]
==> c=7 và c=8. Do GT nói có 3 vân trùng 1,3 ==> c phải chia hết cho 4
==> chọn c=8 ==> [tex]\lambda_3=0,63[/tex]