Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyễn minh khoa trong 11:19:15 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16890Tiêu đề: bài tập về điện Xoay chiều
Gửi bởi: nguyễn minh khoa trong 11:19:15 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
cho mạch RCL nối tiếp., cuộn dây thuần cảm. hiệu điện thế 2 đầu mạch [tex]u=220\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex]
, R thay đổi. khi R=R1=40 omega, độ lệch pha u và i là [tex]\varphi[/tex]1. R=R2=60 omega thì độ lệch pha u và i là  [tex]\varphi[/tex]2. biết [tex]\varphi[/tex]1 + [tex]\varphi[/tex]2= 90. công suất khi R=R1 là bao nhiêu:

a.282W
b.484W
c.242W
d.968W

nhờ cách thầy và các bạn giải dùm bài này


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện Xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:34:38 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
do vuông pha
tan phi 1 = cot phi2
(Zl -Zc)/ R1 = R2 / (Zl -Zc)
=> (Zl -Zc)^2 = R1R2 = 2400
P = U^2 R1 / (R1^2 + (Zl -Zc)^2)
 = 220^2 . 40 / ( 40^2 + 2400)
= 484 W