Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lina trong 08:31:41 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16886Tiêu đề: Sóng cơ ,sóng ánh sáng càn giúp
Gửi bởi: lina trong 08:31:41 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
câu1
biết 2 nguồn s1 ,s2 ,là 2 nguôn sóng nước giống nhau ,cách nhau 11 cm .tại điểm M cách s1 ,s2 lần và giữa lượt d1= 18 cm ,d2= 24 cm có biên độ cực đại M,và đường trung trực của s1s2 có 2 đường cực đại khác ,hỏi đg cực đại gần nguồn s1 nhất cách s1 bao nhiêu cm
a 0,5 cm
0,2cm
0,3 cm
 0,4 cm

 câu2

mootk nguồn [phát  điểm  phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ có bước sóng [tex]\lambda _{1}=0,64\mu  m[/tex] và 1 bức xạ màu lục ,,chiếu sáng 2  khe iang , trên màn quan sát thấy giữa 2 vân sáng cùng màu với vân trung tâm có 7 vân màu lục ,giũa 2 vân sáng này có số vân màu đỏ ;;là
6
3
5
8

thầy cô và các bạn giúp em ,em cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ ,sóng ánh sáng càn giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:49:02 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
Câu 1
Giữa M và trung trực có 2 cực đại khác
=> M là cực đại 3
21-18 = 3 lamda
=> lamda = 2
số cực đại
-11/2 <k< 11/2
=> điểm cực đại gần S1 nhất ứng với k = 5
d2 - d1 = 10
d2 + d1 = 11
=> d1 = 0,5
đáp án A