Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:45:38 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16874Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 12:45:38 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 25 một con lắc lò xo treo thẳng đứng ,vật nặng có khối lượng m= 2,1kg vào thời điểm ban đầu vật qua VTCB có vận tốc 5pi cm/s và đang đi xuống.sau khoảng thời gian ngắn nhất 0,2 s vận tốc của vật giảm xuống con nữa giá trị đó ,độ lớn lực hồi phục và lực đàn hồi tác dụng lên vật ở thời điểm t=2,8 s là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: k4shando trong 04:39:47 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 25 một con lắc lò xo treo thẳng đứng ,vật nặng có khối lượng m= 2,1kg vào thời điểm ban đầu vật qua VTCB có vận tốc 5pi cm/s và đang đi xuống.sau khoảng thời gian ngắn nhất 0,2 s vận tốc của vật giảm xuống con nữa giá trị đó ,độ lớn lực hồi phục và lực đàn hồi tác dụng lên vật ở thời điểm t=2,8 s là bao nhiêu

Sau tg ngắn nhất kể từ vị trí cân bằng thì vật có vận tốc bằng 1 nửa [tex]V_{max}[/tex] (tại VTCB thì [tex]V_{max}=5\pi[/tex]) dùng chuyển động tròn đều ta tính dc góc quét là [tex]\frac{\pi }{3}[/tex] ta có [tex]\frac{\pi }{3}=\omega .t\rightarrow \omega =\frac{5\pi }{3}\rightarrow T=1,2s[/tex]
Từ [tex]V_{max}=A.\omega =5\pi \rightarrow A=3cm[/tex]
lại có 2,8s=[tex]2T+\frac{T}{4}+0,1s[/tex] từ đây ta tính dc sau 2,8s thì vật có li độ là [tex]x_{1}=\frac{3\sqrt{3}}{2}[/tex]
ta lại tính dc [tex]k=\frac{175}{3}(N/m), \Delta l=3,6cm[/tex]

vậy lực hồi phục [tex]F_{hp}=k. x_{1}=1,515N[/tex]
lực đanh hồi tại vị trí x1 là [tex]F_{dh}=k(\Delta l+x_{1})=22,515N[/tex]
Mình tính thử thế có gì các bạn và thầy cô kiểm tra giùm em