Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:20:46 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16869Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 10:20:46 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 22 con lắc lò xo thẳng đứng ló xo có độ cứng k=100N/m vật nặng có khối lượng m=1kg,Nâng vật lên cho lò xo có độ dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động.Bỏ qua mọi lực cản.Khi vật m  tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m0=500g một cách nhẹ nhàng .Lấy g=10 m/s2 .Hỏi năng lượng dao động của hệ sau khi gắn thêm vật là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:41:36 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
xem


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:43:51 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Hình minh họa


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 08:58:39 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 22 con lắc lò xo thẳng đứng ló xo có độ cứng k=100N/m vật nặng có khối lượng m=1kg,Nâng vật lên cho lò xo có độ dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động.Bỏ qua mọi lực cản.Khi vật m  tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m0=500g một cách nhẹ nhàng .Lấy g=10 m/s2 .Hỏi năng lượng dao động của hệ sau khi gắn thêm vật là bao nhiêu
W=[tex]\frac{1}{2}kA_{2}[/tex]2=0,125J


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:30:56 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 22 con lắc lò xo thẳng đứng ló xo có độ cứng k=100N/m vật nặng có khối lượng m=1kg,Nâng vật lên cho lò xo có độ dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động.Bỏ qua mọi lực cản.Khi vật m  tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m0=500g một cách nhẹ nhàng .Lấy g=10 m/s2 .Hỏi năng lượng dao động của hệ sau khi gắn thêm vật là bao nhiêu
W=[tex]\frac{1}{2}kA_{2}[/tex]2=0,125J


Hôm trước vừa làm bài : " hỏi cơ năng thay đổi như thế nào:"
cho nên vội post luôn
thông cảm nha!!