Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:13:18 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16868Tiêu đề: bài tập về con lắc
Gửi bởi: moths trong 10:13:18 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 20 một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây ko dãn,đầu trên của sợi dây được buộc cố định.Bỏ qua ma sát và lực cản của ko khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ .Tỉ số giữa  độ lớn  gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí biên và độ lớn  gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí động năng bằng 2 thế năng là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con lắc
Gửi bởi: cuongthich trong 11:12:56 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 20 một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây ko dãn,đầu trên của sợi dây được buộc cố định.Bỏ qua ma sát và lực cản của ko khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ .Tỉ số giữa  độ lớn  gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí biên và độ lớn  gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí động năng bằng 2 thế năng là bao nhiêu
HD em tự tính
gia tốc con lắc đơn [tex]a=\sqrt{a_{tt}^{2}+a_{ht}^{2}}[/tex] trong đó [tex]a_{tt}=w^{2}s[/tex]: [tex]a_{ht}=\frac{v^{2}}{l}[/tex]
tại vị trí biên v=0 a=[tex]a_{tt}=w^{2}S_{0}=g\alpha _{0}[/tex]
taik vị trí Wđ=2Wt thì [tex]s=\frac{S_{0}}{\sqrt{3}}[/tex](lấy độ lớn) khi đó
[tex]a'_{tt}=w^{2}s[/tex]
lập tỉ số ra dáp án