Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:06:08 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16867Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 10:06:08 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 19 cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp  với tụ điện.Độ lệch pha của điện áp  giữa hai đầu cuộn dây so cđdđ trong mạch là pi/4. Điện áp hiệu dụng giữa hai tụ điện bằng (50+50[tex]\sqrt{3}[/tex]) V ,hiệu dụng giữa hai cuộn dây bằng [tex]50\sqrt{6}[/tex] V.Độ lệch pha cũa điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:00:47 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
[tex]U^2 = 50^2( 1+ \sqrt{3})^2 + 50^2. 6+ 50(1+ \sqrt{3}) . 50 \sqrt{6} cos 135[/tex]
[tex]U^2 = 50^2(4 + 2 \sqrt{3}) + 50^2. 6 - 50(1+ \sqrt{3}) . 50 \sqrt{3}[/tex]
[tex]U^2 = 50^2(4 + 2 \sqrt{3}+6 -1 - 2\sqrt{3})[/tex]
[tex]U^2 = 50^2.9[/tex]
[tex]U = 50.3=150[/tex]
do cuộn dây lệch 45 độ so với i
=> R = [tex]50 \sqrt{3}[/tex]
cos [tex]\beta[/tex] = [tex]50 \sqrt{3}[/tex]/150 = căn 3/3
=> [tex]\beta[/tex] = 30 độ
=> độ lệch pha cần tính là
30+45 = 75 độ
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:19:13 PM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 19 cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp  với tụ điện.Độ lệch pha của điện áp  giữa hai đầu cuộn dây so cđdđ trong mạch là pi/4. Điện áp hiệu dụng giữa hai tụ điện bằng (50+50[tex]\sqrt{3}[/tex]) V ,hiệu dụng giữa hai cuộn dây bằng [tex]50\sqrt{6}[/tex] V.Độ lệch pha cũa điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là bao nhiêu
sử dụng cách tổng hợp dao động trên máy tính : [tex]u_{AB}=u_C + u_{rL} = (50+50\sqrt{3})<\frac{-\pi }{2} + 50\sqrt{6}<\frac{\pi }{4} = 100<\frac{-\pi }{6}[/tex]
cũng ra giống bad giải là [tex]\beta =30^0[/tex]