Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:58:50 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16866Tiêu đề: bài tập về dao động
Gửi bởi: moths trong 09:58:50 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 17  một vật dao động điều hòa với biên độ dao động A=10cm,tần số f=2Hz Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong thời gian 1/6 s là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:05:27 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
Vmax = Smax/ t
Smax = 2A sin phi /2
T = 1/2
1/6 = T/3 = 120 độ
=> Smax = 2A sin 60 = A căn 3
Vmax = A căn 3  / 1/6 = 6A căn 3 = 60 căn 3 cm