Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoasu29 trong 09:22:05 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16864Tiêu đề: bài tập về con suất điên xoay chiều
Gửi bởi: hoasu29 trong 09:22:05 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
cau 1 Một cuộn dây có điện trở R=100[tex]\sqrt{3}[/tex] và do tự cảm L=3/pi H. mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X có tổng trở Zx rồi mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng = 120, tần số 50 Hz thì thấy dòng điện qua mạch chầm pha 30o so với điện áp hai đầu mạch và có I hiệu dụng=0,3A. Công suất tiêu thụ của đoạn nạch X là???
A:9[tex]\sqrt{3}[/tex]
B18[tex]\sqrt{3}[/tex]
C30
D40
 

Câu 2 : Một cuộn dây có điện trở R và độ tự cảm L mắc vào diện áp U=250[tex]\sqrt{2}[/tex]
cos(100pi.t) thì cường đọ hiệu dụng  qua mạch là 5 A, và i lệch pha u 60o. Mắc nối tiếp cuộn dây vs mạch X thì I' hiệu
dụng =3A và Ud vuong pha vs Ux. Công suất tiêu thụ trên mạch X là????
A 200
B 300
C200[tex]\sqrt{2}[/tex]
D300[tex]\sqrt{3}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con suất điên xoay chiều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:03:02 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
Vi phạm quy định


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về con suất điên xoay chiều
Gửi bởi: tsag trong 11:38:52 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
Câu1
P RL=RI^2(chỉ có R tiêu thị công suất)=...
P mạch=UIcosphi=...
PX=P mạch-P RL=...
Lần sau bạn chú ý quy định trên diễn đàn nha!