Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 12:38:18 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16859Tiêu đề: Mạch LC
Gửi bởi: Thuy203 trong 12:38:18 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy giáo và các bạn giải giúp em bài nay ạ
 Cho mach dao động LC. mắc nguồn điện không đổi có suất điện động E,điện trở trong r=2 ôm vào 2 đầu cuộn dây thông qua khóa K. Ban đầu K đóng. Sau khi dòng điện đã ổn đinh thì ngắt K. Biết L=4mH, C=10^-5F. Tính Uo /E với Uo là hiẹu điên thế cực đai 2 đầu tụ.


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:32:36 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy giáo và các bạn giải giúp em bài nay ạ
 Cho mach dao động LC. mắc nguồn điện không đổi có suất điện động E,điện trở trong r=2 ôm vào 2 đầu cuộn dây thông qua khóa K. Ban đầu K đóng. Sau khi dòng điện đã ổn đinh thì ngắt K. Biết L=4mH, C=10^-5F. Tính Uo /E với Uo là hiẹu điên thế cực đai 2 đầu tụ.


Cường độ dòng điện qua cuộn dây khi ổn định :  [tex]I = \frac{E}{r}[/tex]

Năng lượng từ trường trong cuộn dây : [tex]W_{B} = \frac{1}{2}LI^{2} = \frac{1}{2}L \frac{E^{2}}{r^{2}}[/tex]

Điện áp hai đầu tụ khi ổn định :  [tex]U = E - rI = 0[/tex]

Năng lượng toàn phần của mạch dao động lúc sau bằng WB và bằng : [tex]W = \frac{1}{2}CU_{0}^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{1}{2}L \frac{E^{2}}{r^{2}} = \frac{1}{2}CU_{0}^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{U_{0}}{E} = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{L}{C}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC
Gửi bởi: Thuy203 trong 01:48:53 PM Ngày 10 Tháng Sáu, 2013
Em lại nghi U =E -Ir, thưa thầy khi nao U =E -Ir như trên a