Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 11:06:40 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16856Tiêu đề: bài tập về dao động
Gửi bởi: moths trong 11:06:40 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 15 dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ trung bình cộng của hai dao động thành phần có góc lệch pha so với dao động thành phần thứ nhất là 90 độ.Góc lệch pha của hai dao động thành phần đó là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: tsag trong 11:22:38 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Ban đăng thêm 4 đáp án đi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:42:17 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Đề nghị dùng chức năng tìm kiếm

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8169


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: judares trong 12:04:36 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
giả sử biên độ của dđ thành phần thứ nhất là a, biên độ của dđ thành phần thứ hai là b
Ta có [tex]b^{2}=a^{2}+\frac{(a+b)^{2}}{4}[/tex] (1)
Quy đồng hai vế ta đc pt : [tex]5a^{2}+2ab-3b^{2}=0\Rightarrow a=-b[/tex] hoặc [tex]a=\frac{3}{5}b[/tex] nhưng biên độ luôn dương nên [tex]a=\frac{3}{5}b[/tex]
Khi đó bđ dđ tổng hợp là [tex]\frac{4}{5}b[/tex]

giả sử [tex]\alpha[/tex] là góc lệch pha giữa dđ tổng hợp và dđ thành phần thứ hai
ta có [tex]cos\alpha =\frac{b^{2}+(\frac{4}{5}b)^{2}-(\frac{3}{5}b^{2})}{2.b.\frac{4}{5}b}=\frac{4}{5}\Rightarrow \alpha \approx 36,9[/tex] độ
vậy độ lệch pha giữa hai dđ thành phần là 90+36,9=126,9độ