Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:58:26 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16854Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 10:58:26 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 14 trong thí nghiệm về sóng dừng trên dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định ,người ta quan sát thấy ngoài hai đầu cố định còn có 2 điểm khác trên dây ko dao động.Biết thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng liên tiếp là 0,05s và hai điểm cách nhau 20cm luôn dao động ngược pha và có biên độ 2[tex]\sqrt{2}[/tex]cm.Tốc độ dao động cực đại tại bụng sóng là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: tsag trong 11:11:42 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Giai
rong thí nghiệm về sóng dừng trên dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định ,người ta quan sát thấy ngoài hai đầu cố định còn có 2 điểm khác trên dây ko dao động
=>Trên dây có 4 nút
1,5lamda=1,2=>lamda=80cm
thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng liên tiếp là 0,05s=T/2=>T=0,1=>w=20pi
20cm=lamda/4
Vẽ vòng tròn
=>cos45=2căn2/A'
A'=4
v=wA'=80pi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 11:17:46 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
ko có đáp án tsag


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: tsag trong 11:19:54 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Ban dang 4 dap an len giup minh di


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 12:15:20 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
a.24 cm/s
b.80 cm/s
c.20.pi cm/s
d.40.pi cm/s


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 12:41:50 AM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
thực sự là m ko hiểu gì từ chỗ vẽ đường tròn hết á


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: ngochocly trong 12:32:36 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
thực sự là m ko hiểu gì từ chỗ vẽ đường tròn hết á
Hình vẽ đây Saphia!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: k4shando trong 03:55:44 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
Bài này tasg giải đúng rồi, max của bụng sóng đúng là bằng 80pi ( chú ý dữ liệu đề bài cho 2 điểm ngược pha nhau có cùng biên độ thì ta có 2 điểm này đối xứng nhau qua nút sóng nên ta có thể  tính dc khoảng cách từ điểm bụng O đến 1 điểm có biên độ 2[tex]\sqrt{2}[/tex] gần nhất là [tex]\frac{\lambda }{8}[/tex]
rồi dùng công thức tính độ lệch pha [tex]\Delta \varphi \frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{\pi }{4}[/tex] dùng cd tròn đều tính ra dc A bụng bằng 4, vậy là xong