Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 10:28:18 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16849Tiêu đề: Dao động cơ
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:28:18 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
 Câu 3.   Một chất điểm đang dao động điều hoà trên một đoạn thẳng. Trên đoạn thẳng đó có bảy điểm theo đúng thứ tự M1, M2, M3, M4, M5, M6 và M7 với M4 là vị trí cân bằng. Biết cứ 0,05 s thì chất điểm lại đi qua các điểm M1, M2, M3, M4, M5, M6 và M7. Tốc độ của nó lúc đi qua điểm M2 là 20[tex]\pi[/tex] cm/s. Biên độ A bằng:
Đ/a: 12 cm


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:31:27 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Thứ 1
bài vi phạm quy định
Thứ 2
bài đã có trên diễn đàn


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ
Gửi bởi: tsag trong 10:34:43 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15899.msg65421#msg65421
Lần sau chú ý quy định trên diễn đàn nha bạn