Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tmnt_53 trong 09:55:04 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16844Tiêu đề: Tính điện môi giữa 2 bản tụ
Gửi bởi: tmnt_53 trong 09:55:04 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Câu 12 đề Nguyễn Huệ lần 2 2013: Mạch dao động lý tưởng gồm một cuộn cảm và một tụ không khí có khoảng cách giữa hai bản tụ là d, thu được sóng điện từ có bước sóng 60m. Đưa vào trong khoảng giữa hai bản tụ khối điện môi có diện tích bằng diện tích các bản tụ theo phương song song với các bản, bề dày là d/3, hằng số điện môi là 2. Tính bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thể cộng hưởng.
Thầy cô và các bạn giúp mình câu trên với.


Tiêu đề: Trả lời: Tính điện môi giữa 2 bản tụ
Gửi bởi: tsag trong 10:14:17 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
C0=@S/(k.4pid)
Đưa vào trong khoảng giữa hai bản tụ khối điện môi có diện tích bằng diện tích các bản tụ theo phương song song với các bản, bề dày là d/3,
Có nghĩa là lúc sau tụ gồm hai tụ C1(d=2/3) trong không khí và C2(d=1/3) trong điện môi mắc nối tiếp
C1=1,5Co
C2=6C0
Cb=C0.6/5
Lamda=60.căn6/5=65,7