Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:19:18 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16842Tiêu đề: bài tập về dao động
Gửi bởi: moths trong 09:19:18 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết giúp ạ
câu 11 vật dđđh với phương trình x=8cos ([tex]\omega t +\frac{\pi }{2}[/tex]) cm.Sau thời gian t1=0,5s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường S1=4cm Sau khoảng thời gian t2=12,5s (kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng đường bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:23:14 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Vẽ đường tròn
sau 0,5 s đi từ vtcb hướng về biên âm đi được 4cm = 0,5 A
=> T/12 = 0,5
=> T = 6s
12,5 = 2 T + 1/12 T
2T đi 8A
1/12T từ VTCB đi được A/2
vậy tổng đi được 8,5 A = 68cm