Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:13:43 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16841Tiêu đề: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 09:13:43 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết giúp ạ
câu 10 chiếu 1 chùm ánh sáng trắng song song hẹp (coi như một tia sáng) từ không khí vào một bể nước với góc tới bằng 300 Dưới đáy bể có một gương phẳng đặt song song với mặt nước và mặt phản xạ hướng lên.Chùm tia ló ra khỏi mặt nước sau khi phản xạ tại gương là
a.chùm sáng song song có màu như cầu vồng,cùng phương với tia tới
b.chùm sáng phân kì có màu như cầu vồng,tia tím lệch ít nhất tia đỏ lệch nhiều nhất
c.chùm sáng phân kì có màu như cầu vồng,tia tím lệch nhiều nhất tia đỏ lệch ít nhất
d..chùm sáng song song có màu như cầu vồng,phương hợp với tia tới một góc 600


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: tsag trong 09:29:12 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Chọn đáp án B
Do tính chất đối xứng của tia tới và tia
phản xạ ở gương phẳng ta có góc tới
và góc ló của các tia đơn sắc bằng nhau
và đều bằng 300 nên chùm tia ló là
chùm song song, hợp với phương tới
một góc 600. Mặt khác chùm tia khúc xạ
của ánh sáng trắng truyền từ không khí
vào nước có màu cầu vồng nên chùm tia ló
có mà cầu vồng


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 10:36:47 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Chọn đáp án B
Do tính chất đối xứng của tia tới và tia
phản xạ ở gương phẳng ta có góc tới
và góc ló của các tia đơn sắc bằng nhau
và đều bằng 300 nên chùm tia ló là
chùm song song, hợp với phương tới
một góc 600. Mặt khác chùm tia khúc xạ
của ánh sáng trắng truyền từ không khí
vào nước có màu cầu vồng nên chùm tia ló
có mà cầu vồng

nói như cậu thì là D chứ tsag


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng ánh sáng
Gửi bởi: moths trong 11:34:56 AM Ngày 12 Tháng Sáu, 2013
Chọn đáp án B
Do tính chất đối xứng của tia tới và tia
phản xạ ở gương phẳng ta có góc tới
và góc ló của các tia đơn sắc bằng nhau
và đều bằng 300 nên chùm tia ló là
chùm song song, hợp với phương tới
một góc 600. Mặt khác chùm tia khúc xạ
của ánh sáng trắng truyền từ không khí
vào nước có màu cầu vồng nên chùm tia ló
có mà cầu vồng
tsag xem lại dòng màu đỏ giúp m,hình như đáp án sai,góc này bằng 1200 hay sao á