Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huudat trong 05:37:24 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16835Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: huudat trong 05:37:24 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có điện trở R, tụ C và cuộn dây có điện trở r=50, độ tự cảm L = 1/pi . Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch: u=100căn2 cos100pi t  thì công suất tỏa nhiệt trên R là 50W. Muốn vậy thì R và C phải có giá trị tương ứng là


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: tsag trong 05:46:22 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Bạn ơi đăng 4 đáp án lên đi, vì đáp án cũng là đề


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: huudat trong 05:51:27 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Bạn ơi đăng 4 đáp án lên đi, vì đáp án cũng là đề
ừ :D
A: 100 ôm và (10 mũ -4)/pi
B: 30 ôm và (10 mũ -3)/pi
C: 50 ôm và (10 mũ -4)/pi
D: 20 ôm và (10 mũ -3)/pi

Mong mọi người giúp đỡ :)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:56:29 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có điện trở R, tụ C và cuộn dây có điện trở r=50, độ tự cảm L = 1/pi . Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch: u=100căn2 cos100pi t  thì công suất tỏa nhiệt trên R là 50W. Muốn vậy thì R và C phải có giá trị tương ứng là
[tex]P=R.\frac{U^2}{(R+r)^2+(ZL-ZC)^2}[/tex]
em thế ĐA vào xem cặp giá trị nào thỏa, bài gì mà mắc cười quá, 1 PT 2 ẩn tính sao đây, em coi lại đề xem có thiếu dữ kiện?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: huudat trong 06:00:55 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Một mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có điện trở R, tụ C và cuộn dây có điện trở r=50, độ tự cảm L = 1/pi . Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch: u=100căn2 cos100pi t  thì công suất tỏa nhiệt trên R là 50W. Muốn vậy thì R và C phải có giá trị tương ứng là
[tex]P=R.\frac{U^2}{(R+r)^2+(ZL-ZC)^2}[/tex]
em thế ĐA vào xem cặp giá trị nào thỏa, bài gì mà mắc cười quá, 1 PT 2 ẩn tính sao đây, em coi lại đề xem có thiếu dữ kiện?
em chép đúng và đủ đề lên rồi ạ :D
Đáp án của đề là đáp án C
em thấy ZL = Zc đang tìm cách chứng minh nó có cộng hưởng mà không thể làm nổi :(


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: tsag trong 06:05:52 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Bạn ơi chắc bài này phải thế đáp án thôi!Thầy Thạnh chỉ đúng rồi đó