Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tttp trong 04:25:37 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16831Tiêu đề: bài tập sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: tttp trong 04:25:37 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Một thấu kính hội tụ mỏng có hai mặt cầy giống nhau,bán kính R,có chiết suất đối với tia đỏ là [tex]n_{đ}=1,60[/tex]
,đối với ánh sáng tím là [tex]n_{t}=1,69[/tex]
 .Ghép sát vào thấu kính trên là một thấu kính phân kỳ, hai mặt cầu giống nhau bán kính R.Tiêu điểm của hệ thấu kính này đối với tia đỏ và tia tím trùng nhau. Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ( n1 )   và đối với tia tím ( n2 )liên hệ với nhau bởi?
ĐA: n2= = n1 +0.09


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng ánh sáng khó
Gửi bởi: tsag trong 04:49:26 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Thấu kính hội tụ
D1=(n1-1).2/R
D2=(n2-1).2/R
Thấu kính phân kỳ
D1'=(n1-1).-2/R
D2'=(n2-1)/-2/R
Ghép sát
D1+D1'=D2+D2'
=>thế vào rút gọn sẽ được n2=n1+0,9
Chúc bạn học tốt