Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 04:21:53 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16830Tiêu đề: Giao thoa sóng với 2 nguồn bất kì
Gửi bởi: Thuy203 trong 04:21:53 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn làm giúp em ạ , giảng kĩ cho em với ạ.
Tại mặt nước nằm ngang, 2 nguồn kết hợp A.B dao động phương thẳng đứng với phươn trình lần lượt là u1=a1cos(40pi.t+pi/6) , u2=a2cos(40pi.t+pi/2) cm.AB=18Cm. Vận tốc truyền sóng v=120cm/s. Gọi C,D trên mặt nước với ABCD là hình vuông,  Số điểm dao đong với biên độ cực đai trên CD là?
 


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng với 2 nguồn bất kì
Gửi bởi: tsag trong 04:52:45 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Điểm dao động với biên độ cực đại
d2-d1=(k+1/6)lamda
Ta có
18-18căn2<d2-d1<18căn2-18
=> số điểm dao dộng với biên độ cực đại


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng với 2 nguồn bất kì
Gửi bởi: k4shando trong 06:13:37 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn làm giúp em ạ , giảng kĩ cho em với ạ.
Tại mặt nước nằm ngang, 2 nguồn kết hợp A.B dao động phương thẳng đứng với phươn trình lần lượt là u1=a1cos(40pi.t+pi/6) , u2=a2cos(40pi.t+pi/2) cm.AB=18Cm. Vận tốc truyền sóng v=120cm/s. Gọi C,D trên mặt nước với ABCD là hình vuông,  Số điểm dao đong với biên độ cực đai trên CD là?
 
ta có độ lệch pha của 2 sóng tới 1 điểm bất kì và làm 2 sóng có cực đại là
[tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi (d_{1}-d_{2})}{\lambda }+\frac{\pi }{3}=k2\pi[/tex]

[tex]\rightarrow AD-DB\leq d_{1}-d_{2}=6k-1\leq CA-CB[/tex]
 Vậy có 3 điểm cần tìm