Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tramanhnguyen794 trong 04:05:36 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16829Tiêu đề: Cần giải đáp bài điện xoay chiều có tần số góc thay đổi
Gửi bởi: tramanhnguyen794 trong 04:05:36 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Mọi người giải thích rõ giúp em câu này với
Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp [tex]u=U_{0}\cos \omega t[/tex] với [tex]\omega[/tex] có giá trị thay đổi còn [tex]U_0[/tex] không đổi. Khi [tex]\omega =\omega _0[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Khi [tex]\omega =\omega _1[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên C cực đại. Khi [tex]\omega[/tex] chỉ thay đổi từ giá trị [tex]\omega_0[/tex] đến giá trị [tex]\omega_1[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên L
A. tăng rồi giảm
B. luôn tăng
C. giảm rồi tăng
D. luôn giảm


Tiêu đề: Trả lời: Cần giải đáp bài điện xoay chiều có tần số góc thay đổi
Gửi bởi: tsag trong 04:16:38 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Mọi người giải thích rõ giúp em câu này với
Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp [tex]u=U_{0}\cos \omega t[/tex] với [tex]\omega[/tex] có giá trị thay đổi còn [tex]U_0[/tex] không đổi. Khi [tex]\omega =\omega _0[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Khi [tex]\omega =\omega _1[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên C cực đại. Khi [tex]\omega[/tex] chỉ thay đổi từ giá trị [tex]\omega_0[/tex] đến giá trị [tex]\omega_1[/tex] thì điện áp hiệu dụng trên L
A. tăng rồi giảm
B. luôn tăng
C. giảm rồi tăng
D. luôn giảm

Giải
Khi w thay đổi thì thứ tự điện áp đạt cưc đại sẽ đi từ C đến R đến L
=>khi w  thay đơi từ wo đến w1 thì điện áp trên L luôn giảm
CâuD