Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: DuyKim trong 03:06:00 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16827Tiêu đề: Bài điện học khó
Gửi bởi: DuyKim trong 03:06:00 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải đáp:
Một vòng dây dẫn kín,hình tròn bằng kim loại được đặt trong một từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa vòng dây.Vòng dây có điện trở R.Độ lớn của cảm ứng từ biến đổi theo qui luật [tex]B=aB_{0}t[/tex].Tính cường độ dòng điện chạy trong vòng dây và hiệu điện thế giữa 2 điểm đối xứng qua tâm vòng dây?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện học khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:11:53 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải đáp:
Một vòng dây dẫn kín,hình tròn bằng kim loại được đặt trong một từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa vòng dây.Vòng dây có điện trở R.Độ lớn của cảm ứng từ biến đổi theo qui luật [tex]B=aB_{0}t[/tex].Tính cường độ dòng điện chạy trong vòng dây và hiệu điện thế giữa 2 điểm đối xứng qua tâm vòng dây?

[tex]I=e/R = |\frac{d\Phi}{dt}|.\frac{1}{R}=\frac{a.B_0}{R}[/tex]
Gọi M,N đối xứng qua vòng dây ==> [tex]U_{MN}=I.(R/2)=e/2=\frac{a.B_0}{2}[/tex]