Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 02:31:14 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16825Tiêu đề: 2 câu con lắc đơn cần giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 02:31:14 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Xin giúp dùm em, em rất cám ơn ạ
1. một con lắc đồng hồ coi như con lắc đơn l = 25 cm, khi dao động luôn chịu tác dụng của lực cản Fc = 0,002 N. Nhờ sự cung cấp năng lượng từ dây cót, con lắc duy trì dao động với biên độ góc [tex]\alpha[/tex]0 = 0,1 rad. biết rằng năng lượng dây cót bị hao phí 80%. Mỗi tuần lên dây cót 1 lần, người ta phải thực hiện một công bằng :
A. 1,21 KJ           B. 605 J    C. 121 J    D. 200mJ
2. Con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ mang điện tích q không đổi treo vào dây l = 25 cm. Con lắc treo trong chân không điểm treo cố định. Xung quanh nó có điện trường đường sức song song nằm ngang, cường độ điện trường biến thiên điều hòa tần số 10 Hz. Tăng biên độ dao động điều hòa của con lắc bằng cách :
A. giảm chiều dài của dây treo.
B. giảm điện tích quả cầu.
C. tăng khối lượng quả cầu.
D. giảm khối lượng quả cầu.


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu con lắc đơn cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:17:35 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Xin giúp dùm em, em rất cám ơn ạ
1. một con lắc đồng hồ coi như con lắc đơn l = 25 cm, khi dao động luôn chịu tác dụng của lực cản Fc = 0,002 N. Nhờ sự cung cấp năng lượng từ dây cót, con lắc duy trì dao động với biên độ góc [tex]\alpha[/tex]0 = 0,1 rad. biết rằng năng lượng dây cót bị hao phí 80%. Mỗi tuần lên dây cót 1 lần, người ta phải thực hiện một công bằng :
A. 1,21 KJ           B. 605 J    C. 121 J    D. 200mJ


Em xem link này: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=12738.0)


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu con lắc đơn cần giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 09:33:00 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Giúp dùm em  câu 2 nữa Thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu con lắc đơn cần giúp
Gửi bởi: tsag trong 09:40:48 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Câu2
Biên độ sẽ tỉ lệ thuận với f,(giống dao động cưỡng bức)
=>Tăng A thì Tăng f=>giảm l


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu con lắc đơn cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:56:48 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
2. Con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ mang điện tích q không đổi treo vào dây l = 25 cm. Con lắc treo trong chân không điểm treo cố định. Xung quanh nó có điện trường đường sức song song nằm ngang, cường độ điện trường biến thiên điều hòa tần số 10 Hz. Tăng biên độ dao động điều hòa của con lắc bằng cách :
A. giảm chiều dài của dây treo.
B. giảm điện tích quả cầu.
C. tăng khối lượng quả cầu.
D. giảm khối lượng quả cầu.
Trong dao động cưỡng bức biên độ con lắc minh họa bằng CT
[tex]A=\frac{Fo}{m|\omega^2-\omega_o^2|}[/tex] (CT này đơn giản ta đã bỏ qua lực ma sát)
tần số riêng: fo=1HZ
tần số lực cưỡng bức : f=10HZ
Có thể làm thay đổi A bằng các cách:
+ tăng A ==> tăng fo đến giá trị gần f ==> cần giảm L
+ tăng A ==> giảm m.
+ Tăng A ==> tăng độ lớn q ==> tăng Fo
Như vậy ta thấy ( A ) và ( D ) đều thỏa, tuy nhiên trong con lắc đơn A=L.\alpha, liệu L giảm thì A có tăng được?. Do vậy theo thầy ĐA (D) mới chính xác
Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 câu con lắc đơn cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:20:44 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
2. Con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ mang điện tích q không đổi treo vào dây l = 25 cm. Con lắc treo trong chân không điểm treo cố định. Xung quanh nó có điện trường đường sức song song nằm ngang, cường độ điện trường biến thiên điều hòa tần số 10 Hz. Tăng biên độ dao động điều hòa của con lắc bằng cách :
A. giảm chiều dài của dây treo.
B. giảm điện tích quả cầu.
C. tăng khối lượng quả cầu.
D. giảm khối lượng quả cầu.
Trong dao động cưỡng bức biên độ con lắc minh họa bằng CT
[tex]A=\frac{Fo}{m|\omega^2-\omega_o^2|}[/tex] (CT này đơn giản ta đã bỏ qua lực ma sát)
tần số riêng: fo=1HZ
tần số lực cưỡng bức : f=10HZ
Có thể làm thay đổi A bằng các cách:
+ tăng A ==> tăng fo đến giá trị gần f ==> cần giảm L
+ tăng A ==> giảm m.
+ Tăng A ==> tăng độ lớn q ==> tăng Fo
Như vậy ta thấy ( A ) và ( D ) đều thỏa, tuy nhiên trong con lắc đơn A=L.\alpha, liệu L giảm thì A có tăng được?. Do vậy theo thầy ĐA (D) mới chính xác
theo e dùng ngay công thức năng lượng
W = 1/2 m .g.l. [tex]\alpha_0^2[/tex] = 1/2 .m.w^2 . A^2
năng lượng k đổi
muốn tăng biên độ
thì phải giảm m hoặc giảm w^2
w^2 = g/l => giảm w^2 thì tăng l
đáp án  D

công thức của thầy e nghĩ là ít ng biết , e cũng k biết , rất mơ hồ và xa lạ vì chưa từng gặp
còn công thức năng lượng chắc ai cũng biết