Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 12:59:23 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16822Tiêu đề: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: JoseMourinho trong 12:59:23 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Chọn phát biểu sai về mạch dao động điện từ LC
A Điện tích trên hai bản của tụ điện trong mạch dao động biến thiên điều hòa có tần số phụ thuộc năng lượng cung cấp ban đầu
B Điện áp ở hai đầu cuộn cảm của mạch dao động cũng chính là điện áp ở hai đầu tụ điện
Hai câu C D chắc chắn nên mình không ghi


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:02:31 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Chọn phát biểu sai về mạch dao động điện từ LC
A Điện tích trên hai bản của tụ điện trong mạch dao động biến thiên điều hòa có tần số phụ thuộc năng lượng cung cấp ban đầu
B Điện áp ở hai đầu cuộn cảm của mạch dao động cũng chính là điện áp ở hai đầu tụ điện
Hai câu C D chắc chắn nên mình không ghi

[tex]u_{L}=-u_{C}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: JoseMourinho trong 01:18:38 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Thầy ĐQ ơi tại sao câu A đúng ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: EL_DHVD trong 03:34:21 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
[tex]\omega = \sqrt{\frac{1}{L.C }} => f =[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: JoseMourinho trong 03:58:13 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Vậy là chọn câu nào vậy thầy, sao thầy ĐQ bảo B còn thầy bảo A  8-x


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: EL_DHVD trong 04:05:52 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Bạn hỏi tại sao câu A sai , mình giải thích rồi đó  :D . viết hơi tắt chút . Tần số phụ thuộc L và C làm gì có liên quan đến năng lượng gì  ở đây .


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:07:32 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Chọn phát biểu sai về mạch dao động điện từ LC
A Điện tích trên hai bản của tụ điện trong mạch dao động biến thiên điều hòa có tần số phụ thuộc năng lượng cung cấp ban đầu
B Điện áp ở hai đầu cuộn cảm của mạch dao động cũng chính là điện áp ở hai đầu tụ điện
Hai câu C D chắc chắn nên mình không ghi

Tần số của mạch dao động chỉ phụ thuộc vào đặc tính của mạch (L, C), chưa nghe nó phụ thuộc vào năng lượng cung cấp bao giờ.

Câu B thì nếu ý người ta nói đến điện áp tức thời thì sai, còn nếu đang nói độ lớn điện áp thì lại đúng.

Có vẻ câu này có vấn đề. Bài này em lấy ở đâu?


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết mạch LC
Gửi bởi: JoseMourinho trong 04:18:13 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Câu này của đề trường em ạ .