Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vinhbkis trong 12:01:45 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16820Tiêu đề: Bài tập dao động cơ
Gửi bởi: vinhbkis trong 12:01:45 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Gọi M là trung điểm của đoạn AB trên quỹ đạo chuyển động của một vật dao động điều hòa. Biết gia tốc tại A và B là -2cm/s2 và 6cm/s2. Tính gia tốc tại M?
Theo sách thì đáp án là 4cm/s2, em lại nghĩ -2cm/s2 đúng. Mong nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô và các bạn. :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:46:58 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Gọi M là trung điểm của đoạn AB trên quỹ đạo chuyển động của một vật dao động điều hòa. Biết gia tốc tại A và B là -2cm/s2 và 6cm/s2. Tính gia tốc tại M?
Theo sách thì đáp án là 4cm/s2, em lại nghĩ -2cm/s2 đúng. Mong nhận được sự giúp đỡ từ thầy cô và các bạn. :D
xm=(xa+xb)/2 ==> am=(aa+ab)/2=4/2=2