Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: msn trong 10:45:54 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16817Tiêu đề: bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: msn trong 10:45:54 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Câu 2: Đặt một điện áp  (U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R = 75  thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kỳ tụ điện C’ nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ điện C vẫn thấy UNB giảm. Biết các giá trị r, ZL, ZC, Z (tổng trở) đều nguyên. Giá trị của r và ZC là:
A. 21 ; 120 .   B. 128 ; 120 .   C. 128 ; 200 .      D. 21 ; 200 .


Tiêu đề: Trả lời: bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:14:44 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
Bạn xem ở đây

http://d.violet.vn/uploads/resources/610/2609704/preview.swf


Tiêu đề: Trả lời: bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:12:41 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2013
Câu 2: Đặt một điện áp  (U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R = 75  thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kỳ tụ điện C’ nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ điện C vẫn thấy UNB giảm. Biết các giá trị r, ZL, ZC, Z (tổng trở) đều nguyên. Giá trị của r và ZC là:
A. 21 ; 120 .   B. 128 ; 120 .   C. 128 ; 200 .      D. 21 ; 200 .

giải chi tiết ở đây : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9291.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9291.0)
có thể đoán nghiệm
R thay đổi PRmax ==> [tex]R^2=r^2+(ZL-ZC)^2[/tex] ==> r < R ==> chỉ có thể chọn r=21
C thay đổi nhưng Ucmax ==> [tex]ZC=[ZL^2+(R+r)^2]/ZL = ZL + 9216/ZL[/tex]
Th1 ZC=120 ==> vô nghiệm ==> ZC=200, ZL=72