Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 12:49:06 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16810Tiêu đề: Con lắc đơn trong từ trường đều
Gửi bởi: hieu266 trong 12:49:06 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Một con lắc đơn gồm sợi dây mảnh nhẹ, không dẫn điện dài l=1m, đầu treo vào 1 điểm cố định, đầu còn lại gắn với một vật có m=100g và mang điện tích q[tex]\sqrt{0,2}.10^{-3}[/tex]C. Hệ con lắc được đặt trong từ trường đều có B=[tex]10^{2}[/tex]T. Biết góc lệch cực đại của con lắc là [tex]\alpha _{o}[/tex] với [tex]\cos \alpha _{o}=0,99[/tex]. Lấy g=10m/s^2. Xác định chu kỳ và lực căng cực đại của dây treo con lắc?

Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn trong từ trường đều
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:09:38 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Vi phạm quy định

Chưa làm rõ mục đích đăng bài