Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 10:10:58 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16806Tiêu đề: bài tập hạt nhân khó cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 10:10:58 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các thầy cô giải giúp bài toán.
Dùng 1 proton có động năng 1Mev bắn phá liti( A=7,Z=3) đang đúng yên tạo hai hạt X có bản chất giống nhau và không kèm phóng xạ gamma.Biết hai hạt bay ra đối xứng với nhau qua phương chuyển động của hạt proton và hợp với nhau góc 170.5 độ.Coi khối lượng xấp xỉ bằng số khối.Cho biết phản ứng thu hay tỏa năng lượng bao nhiêu.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập hạt nhân khó cần giải đáp.
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:29:31 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
e xin có chút ý kiến ạ
p + Li --> 2 He
bảo toàn động lượng
[tex]p_p = p_\alpha + p_\alpha[/tex]
bình phương lên
chý ý : p^2 = 2 mK
2mp Kp = 4mHe KHe  + 2m He KHe cos phi
với phi là góc tạo bởi 2 hạt
thay vô thì tính được KHe
cuối cùng kêt luận được thu hay tỏa bao nhiêu năng lượng