Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LanAnhKut3 trong 05:48:21 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16802Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 05:48:21 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Đặt vào hai đầu mạch AB gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được một điện áp xoay chiều ổn định. Gọi N là điểm đối xứng giữa cuộn dây và tụ điện. Thay đổi điện dung đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 75căn6 V thì điện áp tức thời của đoạn mạch AN là 25căn6 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là:
A.150căn2 V                                      B.75căn3 V                                         C,75căn6 V                                             D.150V
Mong mọi người giúp đỡ [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 06:25:57 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Đặt vào hai đầu mạch AB gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được một điện áp xoay chiều ổn định. Gọi N là điểm đối xứng giữa cuộn dây và tụ điện. Thay đổi điện dung đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 75căn6 V thì điện áp tức thời của đoạn mạch AN là 25căn6 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là:
A.150căn2 V                                      B.75căn3 V                                         C,75căn6 V                                             D.150V
Mong mọi người giúp đỡ [-O<
Bạn nên dùng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi bài
Xem link:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16006.0


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 06:50:39 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Đặt vào hai đầu mạch AB gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được một điện áp xoay chiều ổn định. Gọi N là điểm đối xứng giữa cuộn dây và tụ điện. Thay đổi điện dung đến khi điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 75căn6 V thì điện áp tức thời của đoạn mạch AN là 25căn6 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch là:
A.150căn2 V                                      B.75căn3 V                                         C,75căn6 V                                             D.150V
Mong mọi người giúp đỡ [-O<
Bạn nên dùng chức năng tìm kiếm trước khi hỏi bài
Xem link:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16006.0
Bạn ơi thật sự khó hiểu quá. Có thể giải thích thêm không? Cảm ơn [-O<