Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Linhkage2 trong 05:18:48 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16800Tiêu đề: Hai bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Linhkage2 trong 05:18:48 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp :     Câu 1: Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hoà với biên độ lần lượt là 2A và A và dao động cùng pha. Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,6J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,05J. Hỏi khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,4J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu?                A. 0,6J                         B. 0,4J                          C. 0,1J                         D. 0,2J                         Câu 2: Hai chất điểm M và N dao động điều hoà với cùng tần số 0,5 Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục 0x. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc toạ độ và vuông góc với Ox. Biết độ lệch pha của hai dao động là pi/3 rad. Trong một chu kì thời gian hai vật chuyển động ngược chiều nhau là                                  A. 2/3 s                       B. 4/3 s                       C. 1/3 s                       D. 1 s                            Câu 3 : Một con lắc đơn quay tròn theo một hình nón có đỉnh là điểm treo và đáy là đường tròn đường kính 10cm. Người ta dùng một chùm sáng chiếu theo phương ngang, song song với đáy hình nón vào một bức tường thẳng đứng. Cho biết chiều dài đường sinh là 1m. Tốc độ bóng râm quả cầu trên bức tường thẳng đứng là bao nhiêu khi nó nằm cách vị trí chính giữa một khoảng 2,5 cm?                        A. 0,71 m/s               B.0,14 m/s                 C. 13,60 m/s             D. 1,57 m/s


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 05:32:27 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giúp :     Câu 1: Cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hoà với biên độ lần lượt là 2A và A và dao động cùng pha. Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng của hai con lắc. Khi động năng của con lắc thứ nhất là 0,6J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,05J. Hỏi khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,4J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu?                A. 0,6J                         B. 0,4J                          C. 0,1J                         D. 0,2J                       
Do hai con lắc luôn dao động cùng pha nên:
                Cơ năng con lắc thứ nhất: W1 = 4W = Wd1 + Wt1
                Cơ năng con lắc thứ hai: W2 = W = Wd2 + Wt2
        Wd1 = 4Wd2
        Wt1 = 4Wt2
Khi Wd1 = 0,6J => Wd2 = 0,15J
Vậy cơ năng con lắc thứ hai là: W2 = 0,15 + 0,05 = 0,2J
Khi Wt1 = 0,4J => Wt2 = 0,1J => Wd2 = W2 - Wt2 = 0,1J


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 05:55:37 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
[tex]\Delta t = \frac{120T}{360} = \frac{T}{3}=\frac{4}{3}s[/tex]
       Câu 2: Hai chất điểm M và N dao động điều hoà với cùng tần số 0,5 Hz dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục 0x. Vị trí cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua gốc toạ độ và vuông góc với Ox. Biết độ lệch pha của hai dao động là pi/3 rad. Trong một chu kì thời gian hai vật chuyển động
Khoảng thời gian hai chất điểm chuyển động ngược chiều là: [tex]\Delta t = \frac{120T}{360} = \frac{T}{3}=\frac{4}{3}s[/tex]
                   


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 05:59:35 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Câu 3 : Một con lắc đơn quay tròn theo một hình nón có đỉnh là điểm treo và đáy là đường tròn đường kính 10cm. Người ta dùng một chùm sáng chiếu theo phương ngang, song song với đáy hình nón vào một bức tường thẳng đứng. Cho biết chiều dài đường sinh là 1m. Tốc độ bóng râm quả cầu trên bức tường thẳng đứng là bao nhiêu khi nó nằm cách vị trí chính giữa một khoảng 2,5 cm?                        A. 0,71 m/s               B.0,14 m/s                 C. 13,60 m/s             D. 1,57 m/s
Bài này thiếu dữ kiện


Tiêu đề: Trả lời: Hai bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:22:36 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Câu 3 : Một con lắc đơn quay tròn theo một hình nón có đỉnh là điểm treo và đáy là đường tròn đường kính 10cm. Người ta dùng một chùm sáng chiếu theo phương ngang, song song với đáy hình nón vào một bức tường thẳng đứng. Cho biết chiều dài đường sinh là 1m. Tốc độ bóng râm quả cầu trên bức tường thẳng đứng là bao nhiêu khi nó nằm cách vị trí chính giữa một khoảng 2,5 cm?                        A. 0,71 m/s               B.0,14 m/s                 C. 13,60 m/s             D. 1,57 m/s

Không thiếu dữ kiện ạ,
Chọn Hệ quy chiếu gắn quay gắn với con lắc. Lực căng dây , trọng lực , lực ly tâm cân bằng nhau.
Gọi [tex]\alpha[/tex] là góc ở đỉnh của hình chóp, ta có [tex]tan\alpha = \frac{Flt}{P}=\frac{m\omega ^2r}{mg}[/tex] (1)
Ngoài ra [tex]tan\alpha =\frac{r}{\sqrt{l^2-r^2}}[/tex] (2)
(1)(2) [tex]\Rightarrow \omega[/tex]

Trên màn sẽ nhận đc hình bóng là 1 vật dao động điều hòa , tần số góc [tex]\omega[/tex] , biên độ A=r=5cm
[tex]x^2 + \frac{v^2}{\omega ^2}=A^2 \Rightarrow v=13,69 cm/s[/tex]