Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: votjnhtjensjnh trong 03:18:05 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16796Tiêu đề: Dao động tắt dần
Gửi bởi: votjnhtjensjnh trong 03:18:05 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Một con lắc lò xo có m=0,02kg và k=1 N/m dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là u=0,1 . Ban đầu giữ lò xo ở vị trí nén 10cm rồi thả nhẹ. Lấy g=10 m/s^2. Độ giảm thế năng của con lắc trong giai đoạn từ khi bắt đầu chuyển động tới lúc vật có tốc độ cực đại lần thứ n được tính theo công thức nào ?
Giải dùm e chi tiết :D
 


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:35:03 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Một con lắc lò xo có m=0,02kg và k=1 N/m dao động trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là u=0,1 . Ban đầu giữ lò xo ở vị trí nén 10cm rồi thả nhẹ. Lấy g=10 m/s^2. Độ giảm thế năng của con lắc trong giai đoạn từ khi bắt đầu chuyển động tới lúc vật có tốc độ cực đại lần thứ n được tính theo công thức nào ?
Giải dùm e chi tiết :D
 
trong dao động tắt dần tốc độ cực đại giảm dần theo tg, chứ đâu là hằng số, theo thầy nên chỉnh là tốc độ cực đại lần thứ n sau mỗi 1/2 dao động


Tiêu đề: Trả lời: Dao động tắt dần
Gửi bởi: votjnhtjensjnh trong 02:10:41 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
Dạ, ý em là, ví dụ như độ giảm động năng của con lắc khi nó đạt tốc độ cực đại lần thứ nhất là  " (kA^2-kx^2_0(/2 " nếu lần thứ 2, 3 thì sao ạ ? ( x_0=umg/k )