Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 12:29:31 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16790Tiêu đề: bài tập về dao động
Gửi bởi: moths trong 12:29:31 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp đỡ
câu 39 một vật dao động có gia tốc biến đổi theo thời gian a=6sin20t (m/s2) .Tìm biểu thức vận tốc của vật (đơn vị cm/s)
P/s lưu ý giúp chỗ màu đỏ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:32:37 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Một vật dao động có gia tốc biến đổi theo thời gian a=6sin20t (m/s2) .Tìm biểu thức vận tốc của vật (đơn vị cm/s)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: moths trong 05:13:15 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
có 4 đáp án
a.v=120cos20t (cm/s)
b.v=0,012cos(20t+[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) (cm/s)
c.v=30cos(20t+[tex]\pi[/tex]) (cm/s)
d.v=0,3cos20t (cm/s)
sao không có đáp án như thầy nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: ngochocly trong 05:16:30 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
có 4 đáp án
a.v=120cos20t (cm/s)
b.v=0,012cos(20t+[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) (cm/s)
c.v=30cos(20t+[tex]\pi[/tex]) (cm/s)
d.v=0,3cos20t (cm/s)
sao không có đáp án như thầy nhỉ
hehe..
Đáp án sai hoặc Saphia đánh nhầm đề! :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: buihoanglong trong 10:50:05 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
đáp án c


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: moths trong 11:01:12 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
sao lại C  8-x 8-x ;;) ;;) ;;) ;;)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:05:04 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
có 4 đáp án
a.v=120cos20t (cm/s)
b.v=0,012cos(20t+[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) (cm/s)
c.v=30cos(20t+[tex]\pi[/tex]) (cm/s)
d.v=0,3cos20t (cm/s)
sao không có đáp án như thầy nhỉ

30 sin ( 20 t - pi/2 )
= 30 cos ( pi/2 - 20t + pi/2)
= 30 cos ( pi - 20 t)
= 30 cos ( 20t - pi )
= 30 cos ( 20t - pi + 2pi )
 = 30 cos ( 20t + pi)

đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: moths trong 11:49:09 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
30 sin ( 20 t - pi/2 )
= 30 cos ( pi/2 - 20t + pi/2)
= 30 cos ( pi - 20 t)
= 30 cos ( 20t - pi )
= 30 cos ( 20t - pi + 2pi )
 = 30 cos ( 20t + pi)
phải chăng áp dụng công thức sin ([tex]\frac{\pi }{2}-x[/tex])=cos x
nhưng mà như thế thì phải là sin (20t - [tex]\frac{\pi }{2} - [/tex]+[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) chứ,nhưng như vậy lại càng sai


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:13:43 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
30 sin ( 20 t - pi/2 )
= 30 cos ( pi/2 - 20t + pi/2)
= 30 cos ( pi - 20 t)
= 30 cos ( 20t - pi )
= 30 cos ( 20t - pi + 2pi )
 = 30 cos ( 20t + pi)
phải chăng áp dụng công thức sin ([tex]\frac{\pi }{2}-x[/tex])=cos x
nhưng mà như thế thì phải là sin (20t - [tex]\frac{\pi }{2} - [/tex]+[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) chứ,nhưng như vậy lại càng sai
Đề nghị xem kĩ rồi hãy phát biểu
sin x = cos ( pi/2 - x)

=> sin ( 20t - pi/2 ) = cos ( pi/2 -( 20t - pi/2))
= cos ( pi/2 - 20t + pi/2)