Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cay da trong 07:19:45 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16776



Tiêu đề: bài tập về tụ điện càn giải đáp
Gửi bởi: cay da trong 07:19:45 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
một khung dây hình chữ nhật quay đều xung quanh một trục đối xứng với tốc độ 120 vòng/phút trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ có phương vuông góc với trục quay và có độ lớn là 0,2 T.khi từ thông qua khung dây là 8mWb thì suất điện động cảm ứng trong mạch là 32[tex]\pi[/tex][tex]\sqrt{3}.10^{-3}[/tex]V ,diện tích khung dây là



Tiêu đề: Trả lời: bài tập về tụ điện càn giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:54:14 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
một khung dây hình chữ nhật quay đều xung quanh một trục đối xứng với tốc độ 120 vòng/phút trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ có phương vuông góc với trục quay và có độ lớn là 0,2 T.khi từ thông qua khung dây là 8mWb thì suất điện động cảm ứng trong mạch là 32[tex]\pi[/tex][tex]\sqrt{3}.10^{-3}[/tex]V ,diện tích khung dây là


Vì suất điện động trong khung và từ thông qua khung vuông pha nên ta có :

[tex](\frac{\phi }{\Phi _{0}})^{2} +( \frac{e}{E_{0}})^{2} = 1[/tex]  ;  Với [tex]E_{0} = \Phi _{0}. \omega[/tex]

[tex]\Rightarrow (\frac{\phi }{\Phi _{0}})^{2} +( \frac{e}{\Phi _{0}. \omega})^{2} = 1[/tex]

Thay số vào ta tính được [tex]\Phi _{0}[/tex]

Mặt khác : [tex]\Phi _{0} = B.S \Rightarrow S[/tex]