Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 10:33:58 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16766Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 10:33:58 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 13 đặt một điện áp u= 175[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100t vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần.cuộn cảm và tụ điện nối tiếp Biết các điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện lần lượt là 25V.25V,175V Hệ số công suất của đoạn mạch là bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: cay_dua_com_chay trong 11:37:15 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Ur^2+Ul^2=25^2  (1)
U^2=(UR+Ur)^2+(Ul-Uc)^2
=>Ur = 7Ul-25   (2)
(1)(2)=>Ur=7v
=>cos phi = 32/175


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: vinhbkis trong 11:50:10 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Ur^2+Ul^2=25^2  (1)
U^2=(UR+Ur)^2+(Ul-Uc)^2
=>Ur = 7Ul-25   (2)
(1)(2)=>Ur=7v
=>cos phi = 32/175
[tex]U_{L}=7V[/tex] chứ cậu ---> Cosphi= 7/25


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: tsag trong 12:32:28 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
tan=(Zl-Zc)/R
=>Có tan bấm máy đưa về cos


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: moths trong 12:35:37 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
UL=7V chứ cậu ---> Cosphi= 7/25
tính như thế nào để ra 7 nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều
Gửi bởi: vinhbkis trong 12:44:37 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
UL=7V chứ cậu ---> Cosphi= 7/25
tính như thế nào để ra 7 nhỉ
[tex]U_{r}^{2}+ U_{L}^{2}=25^{2}[/tex] ---> [tex]U_{r}=\sqrt{25^{2}-U_{L}^{2}}[/tex]
[tex](25 + U_{r})^{2} + (U_{L}-175)^{2} =175^{2}[/tex]
Giờ cậu bấm máy tính xem bao lâu :D