Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:24:36 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16760Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều 2
Gửi bởi: moths trong 09:24:36 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 48 một đoạn mạch AB gồm AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm có điện trở thuần R1 nối tiếp với tụ có điện dung C1 ,đoạn MB gồm có điện trở thuần R2 nối tiếp với tụ có điện dung C2.Khi điện áp u=U0 cos[tex]\omega[/tex]t vào hai đầu đoạn mạch AB thì tổng trở ZAB=ZAM+ZMB Hệ thức liên hệ giữa R1,C1,R2,C2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều 2
Gửi bởi: tsag trong 11:14:24 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
câu 48 một đoạn mạch AB gồm AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm có điện trở thuần R1 nối tiếp với tụ có điện dung C1 ,đoạn MB gồm có điện trở thuần R2 nối tiếp với tụ có điện dung C2.Khi điện áp u=U0 cost vào hai đầu đoạn mạch AB thì tổng trở ZAB=ZAM+ZMB Hệ thức liên hệ giữa R1,C1,R2,C2
ZAB=ZAM+ZMB
Khi tanAM+tanMB
=>ZC1/R1=ZC2/R2
=>C1R1=C2R2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều 2
Gửi bởi: moths trong 12:24:36 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Khi tanAM+tanMB
=>ZC1/R1=ZC2/R2
=>C1R1=C2R2
không hiểu lắm tsag !!!!!!!!!!!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều 2
Gửi bởi: ngochocly trong 09:52:16 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
ZAB=ZAM+ZMB
=> [tex]U_{AB}=U_{AM}+U_{MB}[/tex]
=>Hiệu điện thế AM và hiệu điện thế MB cùng pha
Nên: [tex]tan\varphi _{AM}=tan\varphi _{MB}[/tex]
=>ZC1/R1=ZC2/R2
=>C1R1=C2R2