Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:05:44 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16758Tiêu đề: bài tập về dao động cơ
Gửi bởi: moths trong 09:05:44 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giải chi tiết
câu 43 phát biểu nào sau đầy sai về các dao động cơ
A.  một vật dao động điều hòa với tần số góc [tex]\omega[/tex] thì gia tốc của vật biến đổi theo thời gian theo phuơng trình a=Acos ( [tex]\omega[/tex]+[tex]\varphi[/tex]) (với A là độ lớn gia tốc cực đại)
B. một vật dao động duy trì thì có chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ
C.một vật dao động tự do thì tác dụng lên vật chỉ có nội lực
D. một con lắc lò xo dao động cưỡng bức thì tần số dao động luôn bằng f=[tex]\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{k}{m}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập về dao động cơ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:24:01 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
A. đúng
a = - w^2 x
 = - w^2 X cos (wt + ...) ( X là biên độ)
w^2 X = A
=> pt như trên
B. đúng
C.  đúng
D. tần số bằng tần số ngoại lực => sai