Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tmnt_53 trong 08:06:17 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16754Tiêu đề: Liên hệ từ trường, điện trường và cường độ dòng điện.
Gửi bởi: tmnt_53 trong 08:06:17 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô và các bạn giải thích giúp với: có phải là cảm ứng từ B tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện i, và B thì là tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên của cường độ điện trường E. Vậy xét 1 điểm gần dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua, E có biến thiên đều không hay là hằng số? Nếu E lại là hằng số thì B bằng 0, nhưng i lại khác 0 nên B khác 0. Điều này mâu thuẫn?


Tiêu đề: Trả lời: Liên hệ từ trường, điện trường và cường độ dòng điện.
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:05:21 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô và các bạn giải thích giúp với: có phải là cảm ứng từ B tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện i, và B thì là tỉ lệ thuận với tốc độ biến thiên của cường độ điện trường E. Vậy xét 1 điểm gần dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua, E có biến thiên đều không hay là hằng số? Nếu E lại là hằng số thì B bằng 0, nhưng i lại khác 0 nên B khác 0. Điều này mâu thuẫn?

Từ trường này không phải được sinh ra từ sự biến thiên của E , mà nó là từ trường của dòng điện không đổi !