Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LanAnhKut3 trong 06:49:00 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16752Tiêu đề: Một bài tập dao động điện cần giải đáp
Gửi bởi: LanAnhKut3 trong 06:49:00 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Câu 1:Một mạch dao động lý tưởng gồm một tụ điện và một cuộn dây thuần cảm đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t=0, điện tích trên bản tụ thứ nhất có giá trị cực đại Qo. Sau khoảng thời gian ngắn nhất bằng [tex]10^{-6}[/tex] s, kể từ lúc t=0, điện tích trên bản tụ thứ hai có giá trị bằng -Qo/2. Chu kì dao động riêng của mạch dao động là:
   A.[tex]2.10^{-6}[/tex]         B.[tex]1,5.10^{-6}[/tex]   C.[tex]3.10^{-6}[/tex]   D.[tex]6.10^{-6}[/tex]
Đáp án là D nhưng em làm ra đáp án C. Em còn thắc mắc là sao lúc đâu cho 1 tụ. Nhưng sao lúc sau lại tụ thứ nhất, tụ thứ hai
Mong mọi người giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập dao động điện cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:14:29 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
một tụ điện
nhưng tụ điện gồm 2 bản tụ ^^


Tiêu đề: Trả lời: Một bài tập dao động điện cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:17:38 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
tụ 2 là -Qo/2 => tụ 1 là Qo/2
từ Qo xuống còn Qo /2
=> T/6 = 10^-6
=> T = 6. 10^ -6
đáp án D