Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhnam226 trong 02:02:21 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16741Tiêu đề: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: thanhnam226 trong 02:02:21 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10sin(pi*t/2 + pi/8)
Tìm thời gian ngắn nhất từ lúc vật bắt đầu dao động cho đến lúc vật qua vị trí có li độ -5căn3 lần thứ 3 theo chiều dươngTiêu đề: Trả lời: Dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:53:57 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10sin(pi*t/2 + pi/8)
Tìm thời gian ngắn nhất từ lúc vật bắt đầu dao động cho đến lúc vật qua vị trí có li độ -5căn3 lần thứ 3 theo chiều dương

t= 0 vật qua vị trí x = 3,83cm và v >0.

Một chu kì vật qua vị trí [tex]-5\sqrt{3}[/tex] theo chiều dương 1 lần.

=> 3 chu kì thì qua 3 lần và vật QUAY LẠI VỊ TRÍ 3,83cm.

gọi [tex]\Delta t[/tex] là thời gian vật đi từ O đến vị trí có x = 3,83cm. Dùng vecto quay tính được thời gian này là [tex]\Delta t=\frac{\pi /2-arccos\frac{3,83}{10}}{\omega }=\frac{1}{4}s[/tex]

Vậy thời gian ( thời điểm ) ngắn nhất từ lúc dao động đến lúc qua vị trí [tex]-5\sqrt{3}[/tex] là [tex]3T-T/6-\Delta t=\frac{133}{12}s[/tex]