Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenhuytai9x trong 08:59:42 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16732Tiêu đề: bài tập dao động điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: nguyenhuytai9x trong 08:59:42 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và hai tụ điện có điện dung C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu một tụ   Mạch đang thực hiện dao động điện từ thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau. Kể từ thời điểm đó biên độ của cường độ dòng điện trong mạch sẽ
A. giảm 2/(căn3) lần.   B. không đổi.   C. tăng 2 lần .   D. giảm (căn3)/2  lần.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:15:54 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Wt = Wđ = 1/2 W
vì 2 C giống nhau Wd1 = Wd2 = 1/4 W
đóng k => ngắt 1 tụ
năng lượng sau = 1 - 1/4 = 3/4 năng lượng trước
1/2 L I'^2 = 3/4. 1/2/ L I^2
=> I' = căn 3/ 2 I
=> I/I' = 2 / căn 3
hay giảm 2 / căn 3 lần
chọn A