Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 08:12:08 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16730Tiêu đề: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: tvhung trong 08:12:08 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
giup minh voi
1. Hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 có chứa 21,92% S về khối lượng. Lấy 200g hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 93,6 gam chất rắn. Thành phần phần trăm về khối lượng của FeSO4 trong hỗn hợp X là:
a.41,8%         b. 34,2%          c. 19%           d. 30,4%

2. Có bao nhiêu gam KClO3 tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh 350gam dung dịch KClO3 bão hòa ở 80 độ C xuống 20 độ C. Biết độ tan của KClO3 ở 80 độ C và 20 độ C lần lượt là 40gam /100 gam nước và 8gam /100 gam nước
a. 80 gam          b. 170 gam        c. 95 gam       d. 115 gam


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập hóa vô cơ
Gửi bởi: superburglar trong 03:09:15 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
giup minh voi
1. Hỗn hợp X gồm CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 có chứa 21,92% S về khối lượng. Lấy 200g hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 93,6 gam chất rắn. Thành phần phần trăm về khối lượng của FeSO4 trong hỗn hợp X là:
a.41,8%         b. 34,2%          c. 19%           d. 30,4%

2. Có bao nhiêu gam KClO3 tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh 350gam dung dịch KClO3 bão hòa ở 80 độ C xuống 20 độ C. Biết độ tan của KClO3 ở 80 độ C và 20 độ C lần lượt là 40gam /100 gam nước và 8gam /100 gam nước
a. 80 gam          b. 170 gam        c. 95 gam       d. 115 gam
HD:
Câu 1: bạn gọi số mol mỗi chất là x,y,z.Vậy cần lập 3 pt 3 ẩn x,y,z
pt1: tổng khối lượng =200g
pt2:[tex]n_{S}=n_{SO4^{2-}}[/tex]==>bảo toàn điện tích
pt3:khối lượng kết tủa=93,6
Câu 2:ở 80độ thì 140g dd KClO3------------------ 40 g KClO3 tan
                               350g  dd KClO3----------------->100g  KClO3 tan
Vậy gọi số gam KClO3 kết tinh ở 20 độ là x(g) thì
tương tự ở 20 đô có 108g dd KClO3--------------->8g KClO3 tan
                                (350-x)g dd KClO3----------------> (100-x) g  KClO3 tan
==>x=80g
PS:Tên tiêu đề bạn đặt phải là tiếng việt có dấu nhé.Mình đã sửa hộ bạn rùi.Mong bạn khắc phục lần sau.