Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 12:52:37 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16727Tiêu đề: bài tập sóng cơ lạ
Gửi bởi: bigterboy trong 12:52:37 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
mọi người giúp giùm câu này với
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kỳ T, biên độ A. Ở thời điểm to, ly độ của các phần tử tại B và C tương ứng là – 24mm và + 24mm; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, ly độ của các phần tử tại B và C cùng là + 10mm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó
a/26mm
b/28mm
c/34mm
d/17mm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ lạ
Gửi bởi: superburglar trong 01:59:31 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Vì khoảng cách MN không đổi nên khi bạn đưa lên cung tròn sẽ thấy điêm D khi đó là biên độ.Vậy dễ dàng có khoảng cách D đến vị trí ban đầu là [tex]A=\sqrt{24^{2}+10^{2}}=26cm[/tex]
chọn A


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng cơ lạ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:49:37 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
đã có trên diễn đàn
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16634.0