Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 12:09:08 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16725Tiêu đề: Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: tsag trong 12:09:08 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giải giúp
Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là P=3,9.10^26 W.Biết năng lượng trên là do phản ứng tổng hợp heli tạo ra.m Heli sau một ngày=5,33.10^16kg.Tính năng lượng khi một hạt Heli tạo thành
A.13,6MeV
B.18,75MeV
C.22,5MeV
D.26,25MeV


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:13:05 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
W = J/s
từ P => J ( 1 ngày =>P .24.60.60)
từ J => MeV
từ khối lượng của He => số mol => số hạt
lấy năng lượng tổng chia cho số hạt
=> năng lương 1 hạt


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: JoseMourinho trong 12:15:45 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Năng lượng của cả ngày bằng
E=P.86400
Số hạt heli tạo thành trong 1 ngày là
N=m/M(He).Na (đề chưa cho M(he) thì phải)
Thực hiện phép chia
E/N là xong


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: tsag trong 12:21:25 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Đề cho một ngày vậy mình lấy 12h hay 24h


Tiêu đề: Trả lời: Vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:22:21 AM Ngày 06 Tháng Sáu, 2013
Đề cho một ngày vậy mình lấy 12h hay 24h
tất nhiên lấy 24 rồi