Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kokomi trong 10:09:40 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16722Tiêu đề: bài điện xoay chiều cần giúp
Gửi bởi: kokomi trong 10:09:40 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Nếu giảm tốc độ roto đi 144 vòng/phút so với ban đầu thì suất điện động hiệu dụng giảm 14,314v. Tốc độ quay phải thay đổi như thế nào để tần số tăng từ 2160 hz lên 2340 hz và suất điện động thay đổi 200v so với ban đầu