Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 09:56:14 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16721Tiêu đề: bài tập về sóng
Gửi bởi: moths trong 09:56:14 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
nhờ thầy giúp
câu 10 tại hai điểm P và Q trong không khí  có 2 nguồn âm có cùng tần số,cùng biên đô,độ lệch pha là [tex]\pi[/tex] .Sóng âm truyền từ hai nguồn âm đó với bước sóng [tex]\lambda[/tex] với điểm N nằm ngoài đường thẳng PQ,có hiệu khoảng cách đến P,Q là k[tex]\lambda[/tex](với k=1,2,3...) Coi môi trường không hấp thụ âm.Khi đó tại điểm N hai sóng giao thoa nhau ứng với biên độ bao nhiêu
Tiêu đề: Trả lời: bài tập về sóng
Gửi bởi: ngochocly trong 11:35:12 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
mình gửi file chứng minh công thức tính biên độ của N.
Bài này:
Biên độ N: [tex]A_{N}=2Acos(\pi(d1-d2)/ \lambda +\Delta \varphi /2)[/tex]
Đề cho:
d1-d2=k.[tex]\lambda[/tex]
[tex]\Delta \varphi =\pi[/tex]
=> [tex]A_{N}=2Acos(k\pi +\pi /2)[/tex]=0
(Ví dụ: cospi/2= 0;
cos(Pi + Pi/2)=0; cos(2Pi+ Pi/2=0.....)
Vậy:điểm N có biên độ =0