Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: moths trong 08:28:49 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16718Tiêu đề: bài tập về điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: moths trong 08:28:49 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
câu 4 đặt một điện áp u=U0cos [tex]\omega[/tex]t (U0,[tex]\omega[/tex] ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp .Cho biết R=100[tex]\Omega[/tex] cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được .Tính dung kháng của tụ điện

Tiêu đề: Trả lời: bài tập về điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:08:14 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
mình xin đưa ra hướng làm và bạn sẽ tính nha
đầu tiên dựa vào hình vẽ ta thấy
Pmax = 30 = U^2 / R
=> U = ....
khi L = 0 thì P = 10
L = 0 => Zl = 0
P = [tex]\frac{U^2.R}{R^2 + Z_c^2}[/tex]
=> Zc=