Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 08:23:57 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16717Tiêu đề: hóa hữu cơ cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 08:23:57 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Chất X có CTPT C4H6O2 và chỉ chứa một loại nhóm chức. Từ X và các chất vô cơ cần thiết bằng 3 phản ứng liên tiếp có thể điều chế được Caosu Buna. Vậy số CTCT thỏa mãn điều kiện trên là:
a. 4    b. 1        c. 3      d. 2

viết cho mình luôn CTCT nhá!! thanks nhju