Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 07:52:17 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16715Tiêu đề: BT Sóng Cơ
Gửi bởi: co het suc trong 07:52:17 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Một sóng dừng trên sợi dây căng ngang với 2 đầu cố định bụng sóng dao động với  biên độ bằng 2a người ta quan sát thấy những điểm có cùng biên độ ở gần nhau cách đều nhau 12 cm tìm bước sóng và biên độ dao động của những điểm cùng biên độ nói trên
p/s mọi người giúp e với , e xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: BT Sóng Cơ
Gửi bởi: cuongthich trong 09:40:19 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Một sóng dừng trên sợi dây căng ngang với 2 đầu cố định bụng sóng dao động với  biên độ bằng 2a người ta quan sát thấy những điểm có cùng biên độ ở gần nhau cách đều nhau 12 cm tìm bước sóng và biên độ dao động của những điểm cùng biên độ nói trên
p/s mọi người giúp e với , e xin cảm ơn
TH1. những điểm có cùng biên độ cách đều thì đó là điểm nút hoặc điểm bụng: khoảng cách các điểm này là [tex]\frac{\lambda }{2}=12\rightarrow \lambda =24cm[/tex] biên độ nếu là các điểm bung 2a, các điêm nút là 0
TH2. không xét các điểm bụng và nút thì những điểm có cùng biên độ cách đều nhau doạn [tex]\frac{\lambda }{4}=12\rightarrow \lambda =48cm[/tex] các điểm này đối xứng với nhau qua điểm nút nên cách nút gần nhất là [tex]\frac{\lambda }{8}[/tex] dao đông biên độ [tex]a\sqrt{2}[/tex]
em vẽ hình ra sẽ dể thấy hơn