Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: DuyKim trong 05:12:44 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16711Tiêu đề: Bài điện học cần thầy cô và mọi người giải đáp
Gửi bởi: DuyKim trong 05:12:44 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Cho một khối kim loại hình hộp chữ nhật chứa dòng điện có cường độ I được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [tex]\vec{B}[/tex] như hình vẽ.Khi đó,giữa A và C có một hiệu điện thế [tex]U_{AC}[/tex] .Biết AC=a,AD=b và mật độ electron tự do trong kim loại bằng n.Tính [tex]U_{AC}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện học cần thầy cô và mọi người giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:27:54 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Cho một khối kim loại hình hộp chữ nhật chứa dòng điện có cường độ I được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ [tex]\vec{B}[/tex] như hình vẽ.Khi đó,giữa A và C có một hiệu điện thế [tex]U_{AC}[/tex] .Biết AC=a,AD=b và mật độ electron tự do trong kim loại bằng n.Tính [tex]U_{AC}[/tex]


Bạn tham khảo quyển điện học 2 của Vũ Thanh Khiết để biết thêm về Hiệu ứng hall.

lực từ tác dụng lên hạt có công thức [tex]\vec{F}=q[\vec{v} , \vec{b}][/tex]

Nên nếu các hạt mang điện chuyển động trong từ trường sẽ chịu tác dụng của lực từ. dùng quy tắc ..... xác định chiều của lực từ tác dụng lên hạt mang điện.

Nói chung là theo như hình vẽ thì các electron chuyển động về phía mặt CC1EE1 còn các hạt mang điện dương chuyển động về mặt AA1DD1 tạo ra 1 hiệu điện thế giữa C và A gọi là Hiệu điện thế HALL

Khi các hạt chuyển động ổn định, thì các hạt mang điện sẽ chịu tác dụng của 2 lực cân bằng nhau là lực điện và lực từ  ( Gọi v là tốc độ dịch chuyển của hạt mang điện, e là điện tích của electron ), ta có
[tex]F_d=F_t \Leftrightarrow eE=evB\Leftrightarrow \frac{U_{AC}}{AC}=vB\Rightarrow U_{AC}=avB[/tex]  (1)
 
Cường độ dòng điện là điện tích dịch chuyển qa vòng dây trong 1 đơn vị thời gian : [tex]I=envS=envab[/tex]   (2)
( với n là mật độ electron )

[tex]\Rightarrow U_{AC}=\frac{IB}{enb}[/tex]