Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: kôkaoa trong 03:20:08 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16707Tiêu đề: cần giúp mấy bài hóa ( vô cơ + hữa cơ)
Gửi bởi: kôkaoa trong 03:20:08 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
nhờ các bạn giúp t mấy bài này ,t làm hoài mà ko ra đáp án ,t cám ơn

câu1

chia h2 X gồm  Cu ,Fe thành 2 phần bằg nhau
phấn : td với d2 H2SO4 loãng dư thu đc 4,48 l khí H2
phần 2 cho vào 200 ml d2 FeCL3 1M ,sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn  thấy còn lại 12 g chất rắn ko tan ,cho phần 3 td hết với clo thì thu đc m g chất răn ,gtri của m là
A 28,4
B 38,9
C 40,4
D 46

CÂU2
trộn 18 g axit axetic với 23 g acol etylic rồi đun nóng 1 thời gian ,sau khi để nguội h2 và tách riêng hêt este thì thu đc h2 lỏng X ,cho toàn bộ X td hết với Na thu đc 6,72 l H2 ,vậy số gam este tạo thành là
A 8,8
B 17,6
C 26,4
D 44

CÂU3
 htan hết 30,4 g h2 gồm CuO ,FeO bằg d2 HCl dư ,thu đc d2 X chia d2 X thành 2 phần bằg nhau
phần 1 cho td vơi d2 NH3 dư ,sau đó lọc lấy kết tủa nung nong trong ko khí đên klg ko đổi thu đc 16 g chất rắn ,cô cạn phần 2 thu  đc chất rắn khan Z ,đun nóng toàn bộ chất rắn Z với lượng dư H2SO4 đặc rồi dẫn khí và hơi đi qua bình đựng lượng dư P2O5  thì thể tích khí (đktc) còn lại đi qua bình là
A 11,648 l
B 9,408 l
C 8,96 l
D 11,2 l


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp mấy bài hóa ( vô cơ + hữa cơ)
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:44:08 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Câu 1
2 phần bằng nhau sao lại có phần 3 nhỉ???
mình mặc định là 3 phần bằng nhau nha
Phần 1
Fe + H2SO4 --> FeSO4 + H2
0,2                                      0,2
Phần 2:
Fe khử mạnh hơn Cu nên có
Fe+ 2Fe 3+ -----> 3Fe2+
 0,1     0,2
vậy dư 0,1 Fe = 5,6 g
=> khối lượng Cu = 12 - 5,6 = 6,4 = 0,1 mol
Phần 3:
2Fe + 3Cl2 ---> 2FeCl3
0,2                     0,2
Cu + Cl2 ---> CuCl2
0,1                  0,1
m = 46


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp mấy bài hóa ( vô cơ + hữa cơ)
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:48:58 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Câu 2
gọi số mol phản ứng tạo este là x
axit dư là  0,3 -x ----> (0,3 -x)/2 mol H2
ancol dư là 0,5 - x-----> ( 0,5 - x) /2 mol H2
tổng số mol H2 sinh ra là (0,8 - 2x)/2 = 0,3
=> x = 0,1
=> m este = 8,8 gTiêu đề: Trả lời: cần giúp mấy bài hóa ( vô cơ + hữa cơ)
Gửi bởi: kôkaoa trong 06:08:14 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Câu 2
gọi số mol phản ứng tạo este là x
axit dư là  0,3 -x ----> (0,3 -x)/2 mol H2
ancol dư là 0,5 - x-----> ( 0,5 - x) /2 mol H2
tổng số mol H2 sinh ra là (0,8 - 2x)/2 = 0,3
=> x = 0,1
=> m este = 8,8 gcâu này t cũng làm ra như c nhưng đáp án là B 17,6 , t cũng ko thấy t làm sai ,chắc đáp án pị sai rồi ,câu trên c lamf đúng rồi 
còn câu cuối nũa giúp m luôn ,câu này t còn ko ra đc cái đáp án nào giống họ  8-x 8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp mấy bài hóa ( vô cơ + hữa cơ)
Gửi bởi: kôkaoa trong 11:19:12 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
ai giúp m với ạ


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp mấy bài hóa ( vô cơ + hữa cơ)
Gửi bởi: superburglar trong 11:33:02 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Câu 2
gọi số mol phản ứng tạo este là x
axit dư là  0,3 -x ----> (0,3 -x)/2 mol H2
ancol dư là 0,5 - x-----> ( 0,5 - x) /2 mol H2
tổng số mol H2 sinh ra là (0,8 - 2x)/2 = 0,3
=> x = 0,1
=> m este = 8,8 g


Câu này chú ý còn lượng nước tạo thành do phản ứng ax+acol,nó cũng phản ứng vs Na.
Cách giải.gọi số mol axit pu là x co:[tex]n_{axitdu}+n_{acoldu}+n_{H2O}=2n_{H2}\Rightarrow 0,8-x=0,6\Rightarrow x=0,2\Rightarrow        m=17,6[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp mấy bài hóa ( vô cơ + hữa cơ)
Gửi bởi: superburglar trong 11:40:04 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
Câu cuối chắc bạn không tính lượng Cl- trong dung dịch cũng bị oxi hóa thành Cl2 nên không ra kết quả thôi.Bảo toàn e làm bình thường chọn A bạn nhé!