Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 09:47:07 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16694Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 09:47:07 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
Thầy cô giải giúp em:
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng về ánh sáng đơn sắc có bước sóng  [tex]\lambda[/tex]. Người ta đo được khoảng cách giữa một vân sáng đến một vân tối nằm cạnh nhau là 1mm. Xét hai điểm M và N nằm trên màn quan sát ở hai bên vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 5mm và 7mm. Số vân sáng và số vân tối trên đoạn MN lần lượt là?


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:03:08 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2013
vân tối và vân sáng cạnh nhau
=> 0,5 i = 1
=> i =2
trên tại M là vân tối thứ 3
tại N là vân tối thứ -4
trên MN = 7 vân tối tính cả MN
số vân sáng là 7-1 = 6
hoặc 2+3+1 = 6
( 2 trên OM , 3 trên ON ,1 vân trung tâm)
( 7-1 vì cứ 1 vân tối sẽ có 1 vân sáng , 2 đầu là vân tối => vân sáng ít hơn 1)


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:45:33 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
vân tối và vân sáng cạnh nhau
=> 0,5 i = 1
=> i =2
trên tại M là vân tối thứ 3
tại N là vân tối thứ -4
trên MN = 7 vân tối tính cả MN
số vân sáng là 7-1 = 6
hoặc 2+3+1 = 6
( 2 trên OM , 3 trên ON ,1 vân trung tâm)
( 7-1 vì cứ 1 vân tối sẽ có 1 vân sáng , 2 đầu là vân tối => vân sáng ít hơn 1)
Bài này bạn Bad giải sai rồi, Đ/a vân sáng 7, vân tối 7. Cho mình hỏi làm sao biết được 2 điểm M, N là vân sáng hay tối


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: tsag trong 10:47:36 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2013
i=2
bạn lấy 5/2=2,5 => nó là vân tối 3
7/2=3,5 => nó là vân tối 4